2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Теореми єдиностi з обрiзаними кратностями для мероморфних вiдображень за кiлькома змiнними для невеликої кiлькостi об’єктiв

Сі Дук Куанг, Фам Хоанг Га


Абстракт

Робота має двi основнi мети. По-перше, доведено теорему єдиностi для мероморфних вiдображень з $C^n$ в $P^N(C)$, що подiляють $2N+2$ гiперплощини загального положення з обрiзаними кратностями, де всi спiльнi нулi з кратностями, що перевищують деяке число, можна не враховувати. По-друге, розглянуто випадок, коли вiдображення подiляють менше, нiж $2N + 2$ гiперплощини. Отриманi результатi покращують деякi вiдомi новi результати.

Зразок цитування: Сі Дук Куанг, Фам Хоанг Га Теореми єдиностi з обрiзаними кратностями для мероморфних вiдображень за кiлькома змiнними для невеликої кiлькостi об’єктiв // Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 3. - С. 412-432.