2019
Том 71
№ 10

Всі номери

Диференціальні оператори, що визначають розв’язок ітерованого рівняння еліптичного типу

Александрович І. М., Сидоров М. В.-С.


Абстракт

Побудовано диференцiальнi оператори, якi переводять довiльнi голоморфнi функцiї в регулярнi розв’язки рiвняння елiптичного типу другого та вищих порядкiв. Розв’язано задачу Рiк’є для рiвняння елiптичного типу четвертого порядку.

Зразок цитування: Александрович І. М., Сидоров М. В.-С. Диференціальні оператори, що визначають розв’язок ітерованого рівняння еліптичного типу // Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 3. - С. 433-440.