2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Знову про класичнi оператори Канторовича

Асу А.-М., Гонська Х.


Абстракт

УДК 517.5
Основним об’єктом дослiдження є полiпшення деяких вiдомих оцiнок для класичних операторiв Канторовича. Отримано кiлькiсний результат типу Вороновської в термiнах других модулiв неперервностi, що полiпшує деякi попереднi результати. Щоб пояснити немультиплiкативнiсть операторiв Канторовича, ми наводимо нерiвнiсть Чебишова – Грюсса. Також розглянуто теореми Грюсса – Вороновської для операторiв Канторовича.

Зразок цитування: Асу А.-М., Гонська Х. Знову про класичнi оператори Канторовича // Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 6. - С. 739-747.