2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Тонкi спектри тридiагональних матриць Тьоплiца

Алтун М., Билгич Х.


Абстракт

УДК 514.74
Тонкi спектри $n$-смугових трикутних матриць Тьоплiца та $(2n + 1)$-смугових симетричних матриць Тьоплiца було отримано в ( M. Altun, Appl. Math. and Comput. – 2011. – 217. – P. 8044 – 8051) та ( M. Altun, Abstr. and Appl. Anal. – 2012. – Article ID 932785). Як продовження цих результатiв розраховано тонкi спектри тридiагональних матриць Тьоплiца. В загальному випадку цi матрицi не є анi трикутними, анi симетричними.

Зразок цитування: Алтун М., Билгич Х. Тонкi спектри тридiагональних матриць Тьоплiца // Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 6. - С. 748-760.