2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Обмежені розв’язки нелінійного рівняння Ляпунова та гомоклінічний хаос

Бойчук О. А., Покутний O. О.


Абстракт

УДК 517.9
Роботу присвячено дослiдженню обмежених розв’язкiв нелiнiйного рiвняння типу Ляпунова у банахових i гiльбертових просторах. Отримано необхiднi та достатнi умови iснування обмежених на всiй осi розв’язкiв за умови експоненцiальної дихотомiї на пiвосях однорiдного рiвняння. Наведено умови iснування гомоклiнiчного хаосу нелiнiйних еволюцiйних рiвнянь.

Зразок цитування: Бойчук О. А., Покутний O. О. Обмежені розв’язки нелінійного рівняння Ляпунова та гомоклінічний хаос // Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 6. - С. 761-773.