2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Скiнченна швидкiсть поширення збурень для рiвняння течiї тонкої плiвки вздовж кулi

Таранець Р. М.


Абстракт

УДК 517.953
Показано, що рівняння тонких плівок із подвійним виродженням, яке виникає з моделювання потоку в'язкого покриття на сферичній поверхні, має скінченну швидкість поширення носія невід'ємного сильного розв'язку, а отже, існує інтерфейс або вільна межа, що розділяє області, де розв'язок $u>0$ і $u=0.$ Крім того, за допомогою локальної ентропійної оцінки отримано оцінку зверху для швидкості поширення інтерфейсу.

Зразок цитування: Таранець Р. М. Скiнченна швидкiсть поширення збурень для рiвняння течiї тонкої плiвки вздовж кулi // Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 6. - С. 840-851.