2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Граничні теореми для розв’язків лінійних крайових задач для систем диференціальних рівнянь

Пелехата О. Б., Рева Н. В.


Абстракт

УДК 517.927
Знайдено достатні умови збіжності послідовності розв’язків загальних крайових задач для систем лінійних звичайних диференціальних рівнянь довільного порядку у рівномірній нормі на скінченному інтервалі.

Зразок цитування: Пелехата О. Б., Рева Н. В. Граничні теореми для розв’язків лінійних крайових задач для систем диференціальних рівнянь // Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 7. - С. 930-937.