2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про свiтлоподiбнi гiперповерхнi вздовж просторовоподiбних пiдмноговидiв

Екмекці Ф. Н., Туг Г.


Абстракт

УДК 514.7
У свiтлi методу побудови свiтлоподiбних гiперповерхонь уздовж просторовоподiбних пiдмноговидiв отримано спiв- вiдношення мiж другою фундаментальною формою просторовоподiбного пiдмноговиду та екранною другою фунда- ментальною формою вiдповiдної свiтлоподiбної гiперповерхнi. Крiм того, вивчено умови, за яких така свiтлоподiбна гiперповерхня є екранно конформною.

Зразок цитування: Екмекці Ф. Н., Туг Г. Про свiтлоподiбнi гiперповерхнi вздовж просторовоподiбних пiдмноговидiв // Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 7. - С. 968-975.