2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Ізометричність підпросторів розв’язків систем диференціальних рівнянь просторам дійсних функцій

Імаш кизи М., Абдуллаєв Ф. Г., Бушев Д. М., Харкевич Ю. І.


Абстракт

УДК 517.5
Знайдено пiдпростори розв’язкiв систем диференцiальних рiвнянь Лапласа i теплопровiдностi, що iзометричнi вiдповiдним просторам дiйсних функцiй, визначених на множинi дiйсних чисел.

Зразок цитування: Імаш кизи М., Абдуллаєв Ф. Г., Бушев Д. М., Харкевич Ю. І. Ізометричність підпросторів розв’язків систем диференціальних рівнянь просторам дійсних функцій // Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 8. - С. 1011-1027.