2019
Том 71
№ 8

Всі номери

Про максимальні уніпотентні підгрупи спеціальної лінійної групи над комутативним кільцем

Тилищак О. А.


Абстракт

УДК 512.64
Доведено, що всi максимальнi унiпотентнi пiдгрупи спецiальної лiнiйної групи над комутативним кiльцем з оди- ницею таким, що фактор-кiльце за первiсним радикалом є скiнченною прямою сумою областей Безу, попарно спряженi, й описано одну максимальну унiпотентну пiдгрупу повної та спецiальної лiнiйної групи над довiльним комутативним кiльцем з одиницею.

Зразок цитування: Тилищак О. А. Про максимальні уніпотентні підгрупи спеціальної лінійної групи над комутативним кільцем // Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 8. - С. 1150-1156.