2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Численный метод решения линейной краевой задачи для интегро-дифференциальных уравнений на основе сплайн-аппроксимации

Асанова А. Т., Бакирова Э. А., Искакова Н. Б.


Абстракт

УДК 517.642
Запропоновано чисельний метод розв’язання лiнiйної крайової задачi для системи iнтегро-диференцiальних рiвнянь. Метод ґрунтується на апроксимацiї iнтегрального члена кубiчним сплайном i зведеннi початкової задачi до лiнiйної крайової задачi для системи навантажених диференцiальних рiвнянь. Крiм того, запропоновано алгоритми знаходження числового розв’язку i спосiб побудови наближеного розв’язку апроксимуючої крайової задачi.

Зразок цитування: Асанова А. Т., Бакирова Э. А., Искакова Н. Б. Численный метод решения линейной краевой задачи для интегро-дифференциальных уравнений на основе сплайн-аппроксимации // Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 9. - С. 1176-1191.