2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Радикальна формула для кiлець, що не комутують

Алкан М., Онес О.


Абстракт

УДК 512.5
Визначено деякі класи лівих модулів, які задовольняють радикальну формулу в кільці, що не комутує. Також показано, що (за деякої умови) скінченнопороджений модуль над $HNP$-кiльцем (що є узагaльненням області Дедекінда) не лише задовольняє радикальну формулу, але й може бути розкладений у пряму суму модулів кручення та модулів розтягу.

Зразок цитування: Алкан М., Онес О. Радикальна формула для кiлець, що не комутують // Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 9. - С. 1241-1248.