2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Модель динамічної системи досягнення консенсусу

Сатур О. Р., Харченко Н. В.


Абстракт

УДК 517.9 + 316.4
Побудовано математичну модель поширення переконань, які з часом наближаються до стану консенсусу. Для побудови використано теорію динамічних систем конфлікту з притягальною взаємодією. Детально описано поведінку моделі у випадку прийняття бінарних рішень та досліджено поведінку траєкторій у моделі прийняття рішень з багатьма альтернативними позиціями.

Зразок цитування: Сатур О. Р., Харченко Н. В. Модель динамічної системи досягнення консенсусу // Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 9. - С. 1271-1283.