2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Задача про екстремальне розбиття комплексної площини з вільними полюсами

Бахтін О. К.


Абстракт

УДК 517.54
Вивчається проблема геометричної теорії функцій комплексної змінної про неперетинні області з вільними полюсами на променевих системах. Основні результати роботи посилюють та узагальнюють отримані раніше результати щодо цієї задачі.

Зразок цитування: Бахтін О. К. Задача про екстремальне розбиття комплексної площини з вільними полюсами // Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 10. - С. 1299-1320.