2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Гіперболічні системи у просторах Гельфанда і Шилова

Літовченко В. А.


Абстракт

УДК 517.956.32, 517.955.2
Для гіперболічних за Шиловим систем із неперервно залежними від часу коефіцієнтами досліджено властивості функції Гріна у просторах типу $S.$ Для таких систем у цих просторах встановлено коректну розв'язність задачі Коші та доведено, що простір ${S_0^\beta}'$ розподілів Гельфанда і Шилова при кожному $\beta>1$ є класом коректності цієї задачі.

Зразок цитування: Літовченко В. А. Гіперболічні системи у просторах Гельфанда і Шилова // Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 10. - С. 1360-1373.