2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Клас мероморфних функцiй типу Базiлевича, що визначенi диференцiальним оператором

Ариф М., Ахмад К. З., Нур К. І., Орхан Х., Хан Н.


Абстракт

УДК 517.54
Визначено новий пiдклас мероморфних функцiй типу Базiлевича, що визначенi за допомогою диференцiально- го оператора. Вивчаються деякi цiкавi властивостi, такi як довжина дуги, зростання коефiцiєнтiв та iнтегральнi зображення функцiй iз цього класу.

Зразок цитування: Ариф М., Ахмад К. З., Нур К. І., Орхан Х., Хан Н. Клас мероморфних функцiй типу Базiлевича, що визначенi диференцiальним оператором // Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 10. - С. 1389-1404.