2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Паралельнi тензори другого порядку на $S$ -многовидах та напiвпаралельнi гiперповерхнi $S$ -просторових форм

Бельхельфа М., Махи Ф.


Абстракт

УДК 515.12
Вивчається паралельний симетричний тензор другого порядку на $\mathcal{S}$-многовиді. Встановлено, що не існує напівпаралельної гіперповерхні в $\mathcal{S}$-просторових формах $\widetilde{M}^{2n+s}(c)$ з $c\neq s.$

Зразок цитування: Бельхельфа М., Махи Ф. Паралельнi тензори другого порядку на $S$ -многовидах та напiвпаралельнi гiперповерхнi $S$ -просторових форм // Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 10. - С. 1422-1429.