2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Метод побудови точних розв’язків нелінійного рівняння теплопровідності $u_t = \left(F(u)u_x \right)_x +G(u)u_x +H(u)$

Баранник Т. А., Баранник А. Ф., Юрик І. І.


Абстракт

УДК 517.9
Запропоновано метод побудови точних розв’язків нелінійного рівняння теплопровідності, який базується на класичному методі відокремлення змінних і його узагальненні. Розглянуто підстановки, що редукують нелінійне рівняння теплопровідності до системи двох звичайних диференціальних рівнянь, і побудовано класи точних розв'язків за допомогою методу узагальненого відокремлення змінних.

Зразок цитування: Баранник Т. А., Баранник А. Ф., Юрик І. І. Метод побудови точних розв’язків нелінійного рівняння теплопровідності $u_t = \left(F(u)u_x \right)_x +G(u)u_x +H(u)$ // Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 11. - С. 1443 -1454.