2019
Том 71
№ 7

Всі номери

Онетеровости сингулярных интегральных уравнений с ядром Коши на спрямляемой кривой

Плакса С. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розширено класи кривих та заданих функцій в теорії повного сингулярного інтегрального рівняння з ядром Коші та доведено узагальнення класичних георем Нстера. Як наслідок цих теорем доведено нетеровість асоційованих з зазначеним рівнянням операторів, які діють в неповні нормовані простори.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 45 (1993), no. 10, pp 1548-1559.

Зразок цитування: Плакса С. А. Онетеровости сингулярных интегральных уравнений с ядром Коши на спрямляемой кривой // Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 10. - С. 1379–1389.

Повний текст