2018
Том 70
№ 4

Всі номери

Гранична теорема для інтегральних функціоналів від екстремуму незалежних випадкових процесів

Мацак І. К.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Доводиться теорема про збіжність до виродженого закону розподілів інтегральних функціоналів від екстремуму незалежних випадкових процесів.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 57 (2005), no. 2, pp 250-260.

Зразок цитування: Мацак І. К. Гранична теорема для інтегральних функціоналів від екстремуму незалежних випадкових процесів // Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 2. - С. 214–221.

Повний текст