2018
Том 70
№ 12

Всі номери

Інтегрування змiненого двосторонньо нескiнченного ланцюжка Тоди за допомогою оберненої спектральної задачi

Березанський Ю. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Викладено пiдхiд до знаходження розв’язку задачi Кошi для вказаного ланцюжка Тоди за допомогою оберненої спектральної задачi.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 60 (2008), no. 4, pp 521-539.

Зразок цитування: Березанський Ю. М. Інтегрування змiненого двосторонньо нескiнченного ланцюжка Тоди за допомогою оберненої спектральної задачi // Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 4. - С. 453–469.

Повний текст