2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Розв'язування граничних задач для еліптичних рівнянь у просторі узагальнених функцій

Лопушанська Г. П.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Відомий підхід до розв'язування узагальнених граничних задач для еліптичних та параболічних рівнянь 2-го порядку та сильно еліптичних систем 2-го порядку варіаційного типу поширюється на випадок загальної нормальної граничної задачі для еліптичного рівняння порядку $2m$. Встановлюється зображення узагальненої функції із $(C^{∞} (S))’$, за допомогою якого доводиться збіжність одного наближеного методу розв'язування нормальної еліптичної граничної задачі у ненормованих просторах узагальнених функцій.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 51 (1999), no. 2, pp 208-223.

Зразок цитування: Лопушанська Г. П. Розв'язування граничних задач для еліптичних рівнянь у просторі узагальнених функцій // Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 2. - С. 190–203.

Повний текст