2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Стабилизация за конечное время в задачах со свободными границами для некоторых классов нелинейных уравнений второго порядка

Березанский Ю. М., Митропольский Ю. А., Шхануков-Лафишев М. Х.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Одержано оцінки для часу стабілізації розв'язків задач з вільною межею для одновимірних квазілінійних параболічних рівнянь.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 51 (1999), no. 2, pp 237-248.

Зразок цитування: Березанский Ю. М., Митропольский Ю. А., Шхануков-Лафишев М. Х. Стабилизация за конечное время в задачах со свободными границами для некоторых классов нелинейных уравнений второго порядка // Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 2. - С. 214–223.

Повний текст