2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Непрерывные аппроксимации разрывных нелинейностей полулинейных уравнений эллиптического типа

Искаков Р. С., Павленко В. Н.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Одержані нові варіаційні принципи існування сильних і напівправильних розв'язків основних крайових задач для рівнянь еліптичного типу другого порядку з розривною нелінійніспо, Вивчається проблема близькості множин розв'язків апроксимуючої задачі з неперервною за фазовою змінною нелінійністю і розв'язків вихідної крайової задачі з розривною нелінійніспо.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 51 (1999), no. 2, pp 249-260.

Зразок цитування: Искаков Р. С., Павленко В. Н. Непрерывные аппроксимации разрывных нелинейностей полулинейных уравнений эллиптического типа // Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 2. - С. 224–233.

Повний текст