2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Єдиність розв'язків гіперболічних диференціально-функціональних рівнянь з імпульсами

Янішевська-Вальчак Д.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Для фуикціонально-диференціальних рівнянь з частинними похідними та імпульсною дією доведені теореми існування і единості розв'язків та їх неперервної залежності від правої частини.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 51 (1999), no. 2, pp 269-280.

Зразок цитування: Янішевська-Вальчак Д. Єдиність розв'язків гіперболічних диференціально-функціональних рівнянь з імпульсами // Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 2. - С. 241–250.

Повний текст