2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Про обмеженість середніх квадратичних логарифмів добутків Бляшке

Васильків Я. В., Кондратюк А. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Встановлено умови обмеженості середніх квадратичних логарифмів добутків Бляшке.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 51 (1999), no. 2, pp 286-292.

Зразок цитування: Васильків Я. В., Кондратюк А. А. Про обмеженість середніх квадратичних логарифмів добутків Бляшке // Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 2. - С. 255–259.

Повний текст