2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про деякі інтегральні рівняння з узагальненою функцією Лежандра

Вірченко Н. О., Січкар Ю. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розв'язано та досліджено інтегральне рівняння з узагальненою приєднаною функцією Лежандра $P_k^{m,n} (z)$ з використанням дробового інтегро-диференціального числення.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 51 (1999), no. 2, pp 297-301.

Зразок цитування: Вірченко Н. О., Січкар Ю. В. Про деякі інтегральні рівняння з узагальненою функцією Лежандра // Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 2. - С. 263–267.

Повний текст