2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Нелокальные анзацы и решения нелинейной системы уравнений теплопроводности

Амеров Т. К., Серов Н. И., Фущич В. И.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Нелінійна система теплопровідності нелокальною підстановкою зведена до скалярного неліній­ного рівняння теплопровідності. Лієвська і умовна інваріантність скалярного рівняння викорис­тана для знаходження нелокальных анзаців, які редукують вихідну систему до систем зви­чайних диференціальних рівнянь.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 45 (1993), no. 2, pp 316-327.

Зразок цитування: Амеров Т. К., Серов Н. И., Фущич В. И. Нелокальные анзацы и решения нелинейной системы уравнений теплопроводности // Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 2. - С. 293–302.

Повний текст