2019
Том 71
№ 10

Всі номери

Эллиптические краевые задачи в полных шкалах пространств типа Ни­кольского

Мурач А. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядається еліптична крайова задача на нескінченно гладкому многовиді з, взагалі кажучи, незв’язним краєм. Встановлено, що оператор такої задачі є нетеровим в повних шкалах функці­ональних просторів, які залежать від параметрів $s \in ℝ,\; p \in [1, ∞]$ та співпадають для доста­тньо великих $s ≥ 0$ з класичними просторами Нікольського на многовиді.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 46 (1994), no. 12, pp 1827-1835.

Зразок цитування: Мурач А. А. Эллиптические краевые задачи в полных шкалах пространств типа Ни­кольского // Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 12. - С. 1647–1654.

Повний текст