2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Информационные аспекта в теории приближения и восстановление операторов

Корнейчук Н. П.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Наведено короткий огляд нових напрямків в теорії наближень, пов'язаних з інформаційним підходом до задач оптимального відновлення математичних об'єктів за дискретною інформацією. В рамках цього підходу сформульовано три задачі відновлення операторів та їх значень; у випадку інтегрального оператора одержано деякі оцінки для похибки.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 51 (1999), no. 3, pp 353-365.

Зразок цитування: Корнейчук Н. П. Информационные аспекта в теории приближения и восстановление операторов // Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 3. - С. 314–327.

Повний текст