2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Корреляционная матрица случайных решений динамической системы с марковскими коэффициентами

Лапшин А. Л.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Для динамічних систем, які описуються системами диференціальних або різницевих рівнянь, що залежать від скінчеішозпачіюго марконського процесу, запропоновано нову форму рівнянь для моментів випадкового їх розв'язку. Виведено рівняння для кореляційної матриці випадкових розв'язків.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 51 (1999), no. 3, pp 377-389.

Зразок цитування: Лапшин А. Л. Корреляционная матрица случайных решений динамической системы с марковскими коэффициентами // Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 3. - С. 338–348.

Повний текст