2019
Том 71
№ 6

Всі номери

Об условиях технической устойчивости решений нелинейной краевой задачи, характеризующей параметрически возбуждаемые процессы в гильбертовом пространстве

Матвийчук К. С.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Отримано достатні умови технічної стійкості розв'язків нелінійної крайової задачі, що описує розподілені параметричні процеси в гільбертовому просторі.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 51 (1999), no. 3, pp 390-405.

Зразок цитування: Матвийчук К. С. Об условиях технической устойчивости решений нелинейной краевой задачи, характеризующей параметрически возбуждаемые процессы в гильбертовом пространстве // Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 3. - С. 349–363.

Повний текст