2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Інтерполяція нелінійних функціоналів за допомогою інтегральних ланцюгових дробів

Михальчук Б. Р.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Конструктивно доведено теорему про існування інтерполяційного інтегрального ланцюгового дробу для нелінійного функціоналу F:Q[0,1]→R 1.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 51 (1999), no. 3, pp 406-418.

Зразок цитування: Михальчук Б. Р. Інтерполяція нелінійних функціоналів за допомогою інтегральних ланцюгових дробів // Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 3. - С. 364–375.

Повний текст