2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Метод послідовних наближень для абстрактних рівнянь Вольтерри в банаховому просторі

Мішура Ю. С., Томілов Ю. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

До абстрактних рівнянь Вольтерривигляду $x = f + a*Ax$, де $A$ — замкнений лінійний оператор, застосовується метод послідовних наближень. Припускається, що ядро а неперервне, але не обов'язково обмеженої варіації.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 51 (1999), no. 3, pp 419-426.

Зразок цитування: Мішура Ю. С., Томілов Ю. В. Метод послідовних наближень для абстрактних рівнянь Вольтерри в банаховому просторі // Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 3. - С. 376–382.

Повний текст