2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Будова локально ступінчастих УЩН [ )-груп

Семко М. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вводиться поняття УЩН[ )-групи — такої групи $G$, у якій для будь-якої пари підгруп $A$ та. В таких, що $A$—власна немаксимальиа підгрупа з $B$, існує нормальна підгрупа $N$ із $G$ і $A ≤ N < B$. Одержано 15 типів нільпотеитиих недедекіндових та 9 типів ненільпотентних локально ступінчастих груп такого роду.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 51 (1999), no. 3, pp 427-433.

Зразок цитування: Семко М. М. Будова локально ступінчастих УЩН [ )-груп // Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 3. - С. 383–388.

Повний текст