2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Про нестійкість рівноваги неголоиомних систем

Сосницький С. П.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Встановлено критерій нестійкості рівноваги иеголономних систем, в яких гіроскопічні сили можуть домінувати над потенційними. Показано, що аналогічно до випадку голономиих систем явне домінування гіроскопічних сил над потенційними не є достатнім, щоб забезпечити стійкість рівноваги иеголономних систем.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 51 (1999), no. 3, pp 434-443.

Зразок цитування: Сосницький С. П. Про нестійкість рівноваги неголоиомних систем // Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 3. - С. 389–397.

Повний текст