2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Про групи, факторизоваш скінченним числом підгруп

Ландольфі Т.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розвивається спектральна теорія та теорія розсіяння для одного класу самоспряжених матричних диференціальних операторів змішаного порядку.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 51 (1999), no. 3, pp 455-457.

Зразок цитування: Ландольфі Т. Про групи, факторизоваш скінченним числом підгруп // Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 3. - С. 410–412.

Повний текст