2019
Том 71
№ 7

Всі номери

Модифікований проекційно-ітеративний метод розв'язання сингулярного інтегрального рівняння з параметрами та з малою нелінійністю

Поліщук О. Б.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Запропоновано модифікований варіант проекційио-ітеративиого методу розв'язання сингулярного інтегрального рівняння з малою пеліиійшстю з параметрами.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 51 (1999), no. 3, pp 464-469.

Зразок цитування: Поліщук О. Б. Модифікований проекційно-ітеративний метод розв'язання сингулярного інтегрального рівняння з параметрами та з малою нелінійністю // Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 3. - С. 418–422.

Повний текст