2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Устойчивость разностных дробцо-рациоиальиых систем

Хусаинов Д. Я., Шевеленко Е. Е.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Для систем різницевих рівнянь з дробово-раціональними функціями в правій частині, які записані в уніфікованому векторно-матричиому вигляді, за допомогою другого методу Ляпунова отримано умови стійкості та обчислено розмір радіуса кулі області асимптотичної стійкості.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 51 (1999), no. 3, pp 476-479.

Зразок цитування: Хусаинов Д. Я., Шевеленко Е. Е. Устойчивость разностных дробцо-рациоиальиых систем  // Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 3. - С. 428–431.

Повний текст