2019
Том 71
№ 6

Всі номери

Предельные теоремы в теории многоточечных краевых задач

Недокис В. А., Теплинский Ю. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Наведено редукцію злічеішої системи диференціальних рівнянь із злічеииоточковими крайовими умовами до випадку скіичеішовиміриої багатоточкової крайової задачі. Окремо розглянуто випадок лінійної системи.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 51 (1999), no. 4, pp 577-591.

Зразок цитування: Недокис В. А., Теплинский Ю. В. Предельные теоремы в теории многоточечных краевых задач // Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 4. - С. 519–531.

Повний текст