2019
Том 71
№ 8

Всі номери

Оптимизация системы линейных дифференциальных уравнений со случайными коэффициентами

Валеев К. Г., Джалладова И. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто систему диференціальних рівнянь з керуваннями, що лінійно входять у праву частину. Знайдено необхідну умову для оптимального керування, що мінімізує квадратичний функціонал.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 51 (1999), no. 4, pp 622-629.

Зразок цитування: Валеев К. Г., Джалладова И. А. Оптимизация системы линейных дифференциальных уравнений со случайными коэффициентами // Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 4. - С. 556–561.

Повний текст