2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Новий метод побудови розв'язків нелінійних хвильових рівнянь

Баранник А. Ф., Юрик І. І.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Запропоновано новий простий метод побудови розв'язків багатовимірних нелінійних хвильових рівнянь.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 51 (1999), no. 5, pp 649-661.

Зразок цитування: Баранник А. Ф., Юрик І. І. Новий метод побудови розв'язків нелінійних хвильових рівнянь // Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 5. - С. 583-593.

Повний текст