2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Приближение в среднем с весом классов аналитических функций алгебраическими полиномами и конечномерными подпространствами

Романюк В. С.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Всі аионлепо оцінки класичних апроксимаційних величин для множин із функціональних просторів (класів аналітичних и жорданових областях функцій) — величини найкращого поліноміального наближення і колмогоровських поперечників.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 51 (1999), no. 5, pp 716-734.

Зразок цитування: Романюк В. С. Приближение в среднем с весом классов аналитических функций алгебраическими полиномами и конечномерными подпространствами // Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 5. - С. 645–662.

Повний текст