2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Поперечники та найкращі наближення класів згорток періодичних функцій

Сердюк А. С.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Знайдено точні оцінки знизу поперечників за Колмогоровим в метриках $C$ і $L$ класів функцій високої гладкості, елементи яких витокоподібно зображаються у вигляді згорток із твірними ядрами, що можуть збільшувати осциляції. Обчислено точні значення найкращих наближень тригонометричними поліномами таких класів.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 51 (1999), no. 5, pp 748-763.

Зразок цитування: Сердюк А. С. Поперечники та найкращі наближення класів згорток періодичних функцій // Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 5. - С. 674–687.

Повний текст