2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Проекційні методи розв'язання інтегральних рівнянь Фредгольма І роду з $(ϕ, β)$-диференційовними ядрами та випадковими похибками

Переверзєва Г. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Оіримано оцінку похибки проекційних методів розв'язання рівнянь Фредгольма І роду $Ax = y + ζ$ випадковим збуренням $ζ$ у припущенні, що інтегральний оператор $A$ має $(ϕ, β)$-диференційовне ядро, а математичне сподівання $∥ξ∥^2$ не більше ніж $σ^2$ рамках цих припуцення отримана оцінка є повним аналогом відомого результату Г. Ваннікко іа Р. Плато, що стосується детермінованого випадку, коли $∥ξ∥ ≤ σ$.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 51 (1999), no. 5, pp 793-798.

Зразок цитування: Переверзєва Г. А. Проекційні методи розв'язання інтегральних рівнянь Фредгольма І роду з $(ϕ, β)$-диференційовними ядрами та випадковими похибками // Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 5. - С. 713–717.

Повний текст