2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Неравенство Като для операторов с бесконечным числом разделяющихся переменных

Самойленко В. Г.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто умови збереження нерівності Като у випадку, коли замість оператора з скінченним числом змінних розглядається оператор з нескінченним числом відокремлюваних змінних. Отримана нерівність використовується для вивчення самоспряженості збуреного оператора з нескінченним числом відокремлюваних змінних та області визначення форм-суми вказаного оператора і сингулярного потенціалу.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 51 (1999), no. 5, pp 799-801.

Зразок цитування: Самойленко В. Г. Неравенство Като для операторов с бесконечным числом разделяющихся переменных // Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 5. - С. 718–720.

Повний текст