2019
Том 71
№ 11

Всі номери

О восстановлении винеровского поля на плоскости по его значениям на замкнутых кривых

Земляк Т. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Побудовано найкращу в середньоквадратичному значенні оцінку для $w(u, v), (u, v)∉ γ$ (де $w(x, y), x ≥ 0, y ≥ 0$ — вінерівське поле, $γ$—деяка замкнена крива на площині), яка базується на значеннях $w(x, y)$, коли $(x, y)∈ γ$, та обчислено її похибку.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 51 (1999), no. 6, pp 827-836.

Зразок цитування: Земляк Т. В. О восстановлении винеровского поля на плоскости по его значениям на замкнутых кривых // Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 6. - С. 744–752.

Повний текст