2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Уравнения для вторых моментов решений системы линейных дифференциальных уравнений со случайными полумарковскими коэффициентами и случайным входом

Лапшин А. Л.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Виведено рівняння, що визначають другі моменти випадкового розв'язку системи лінійних диференціальних рівнянь Іто з коефіцієнтами, залежними від скінченнозначного випадкового напівмарковського процесу. Одержано необхідні та достатні умови асимптотичної стійкості розв'язків у середньому квадратичному з допомогою моментних рівнянь і стохастичних функцій Ляпунова.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 51 (1999), no. 6, pp 864-873.

Зразок цитування: Лапшин А. Л. Уравнения для вторых моментов решений системы линейных дифференциальных уравнений со случайными полумарковскими коэффициентами и случайным входом // Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 6. - С. 776–783.

Повний текст