2019
Том 71
№ 8

Всі номери

О неустойчивости одного неавтономного существенно нелинейного уравнения $n$-го порядка

Витриченко И. Е.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Одержано достатні умови нестійкості за Ляпуновим тривіального розв'язку неавтономного рівняння $n$-го порядку, коли його граничне характеристичне рівняння має кратний нульовий корінь. Нестійкість визначається нелінійними доданками.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 51 (1999), no. 6, pp 934-941.

Зразок цитування: Витриченко И. Е. О неустойчивости одного неавтономного существенно нелинейного уравнения $n$-го порядка // Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 6. - С. 835–841.

Повний текст