2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Об оптимизации приближенного интегрирования монотонных функций двух переменных

Бабенко В. Ф., Бородачев С. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розв'язано задачу оптимізації наближеного інтегрування визначених на прямокутнику функцій двох змінних, монотонних по кожній змінній, за допомогою квадратурних формул з вузлами в точках прямокутної мережі.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 51 (1999), no. 7, pp 986-995.

Зразок цитування: Бабенко В. Ф., Бородачев С. В. Об оптимизации приближенного интегрирования монотонных функций двух переменных // Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 7. - С. 881–889.

Повний текст